изтегли флаш плеър за да видиш ефектите

Get Adobe Flash player

Лични данни:

Име: Снежинка Славчова Томова
Дата на раждане: 18.02.1948г.
Семейно положение: омъжена, с едно дете

Образование:

1974 г.: Диплома за правоспособен лекар ( МА - София)
1981 г.: Диплома за специалност по Детски болести
1985 г.: Специализация детска кардиология и реанимация на сърдечно оперирани деца - (Brompton Hospital, London)
1990 г.: Диплома за специалност Детска ревмокардиология
1990 г.: Специализация по детска кардиология, ехокардиография и пренатална диагностика на вродените сърдечни малформации (Motol Hospital, Prague)
1992 г.: Дисертация на тема: “Пренатална ехокардиографска диагностика на вродените сърдечни малформации”
1995 г.: Специализация и курс за преподаватели по обща медицина (Antverpen, Belgium)

Професионална кариера:

1982г.: Асистент към КССЗ, НИП - София
1984г.: Детска реанимация на ССХ, Клиника на проф.Чирков, София
1987г.: Старши асистент към КССЗ, НИП - София
1990г.: Главен асистент към КССЗ, ДУПБ - София
2000г.: Главен административен асистент към КССЗ, ДУПБ – София
2002г.: Доцент към КССЗ, ДУПБ – София

Научна дейност:

Общ брой на научните трудове - 79, от тях публикации у нас - 28, участие в учебник - 1, участие в международни конгреси - 46, рационализация - 1, разни - 15 /диагностични задачи, интервюта с именити български и чужди медици/ Ръководител на научна разработка в договор към МОНТ по въпросите на пренаталната ехокардиографска диагностика на сърдечните заболявания 1988, № 1132
Ръководител на научна разработка в договор към МОНТ по въпросите на пренаталната ехокардиографска диагностика на сърдечните заболявания 1995, № 502 Участие в научна разработка в договор към МОНТ по въпросите на следоперативната еволюция ва ВСМ в детска възраст 1996, № 619
Участие в научна разработка по международен българо-френски договор по въпросите на кардиопулмоналната адаптация на рискови новородените деца под егидата на МНЗ и Medicus du Monde 2000
ОТ 1994г. ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА БЪЛГАРСКО ЧАСТНО МЕДИЦИНСКО СПИСАНИЕ “Медицина-съвременна теория и практика” ISSN 1310-330X


Приноси:

Доц. Томова за първи път в България въвежда феталната ехокардиография през 1986г.
Има 23 годишен опит във феталната ехокардиография и феталната морфология.

Чужди езици:

английски
Copyright© WebTrade Ltd 2009