изтегли флаш плеър за да видиш ефектите

Get Adobe Flash player

Ултразвуковото изследване на плода се затруднява при по-дебели коремни стени на бременната, при намалено количество или неравномерно разпределение на околоплоднта течност. Независимо от изброените затруднения при качеството на съвременните апарати то е достатъчно прецизно и информативно. Няма установен вреден ефект за плода при ултразвуковото изследване.

Фетална морфология

Възможности:
Оценява развитието на плода и хармоничността в растежа. Открива аномалии и заболявания в органите и системите, както и индиректни белези за хромозомни и генни заболявания. Определя конфигурацията и параметрите на кръвотока в пъпните и маточните съдове.

Недостатъци:
Необходими са повторни прегледи поради прогресиращото развитие на някои аномалии. Изисква се проследяване на откритите заболявания и регистрираните промените в кръвотока на пъпните и маточни съдове. Няма абсолютна сигурност при изключване наличието на някои хромозомни и генни заболявания.

Фетална ехокардиография

Взможности:
Установяване на вродени сърдечни малформации и заболявания на сърдечно-съдовата система. Определя се видът на сърдечните аритмии.

Недостатъци:
Не могат да се установят малки междукамерни дефекти, прогресиращи клапни пороци и лекостепенни съдови аномалии. Не може да се предвиди дали ще се затворят естествените отвори на предсърдно и съдово ниво след раждането (форамен овале и дуктус артериозус). Налага се проследяване на сърдечните аритмии и миокардните заболявания на сърцето, леките и операбилните вродени сърдечни малформациии.

3Д/4Д ехографско изследване

Възможности:
Получаване на обемно изображение в реално време на плода с оценка на външните аномалии.

Недостатъци:
По-лош образ при дебели коремни стени на бременната, при много подвижен фетус, при по-малко количество или особено разпределение на околоплодните води и при голям плод.
Copyright© WebTrade Ltd 2009