изтегли флаш плеър за да видиш ефектите

Get Adobe Flash player

Феталната морфология прдставлява ехографска оценка на всички органи и системи на плода. Оптималният брой изследвания са 3:
  • 12-13 гестационна седмица в съчетание с ранен биохимичен скрининг
  • 16-19 гестационна седмица в съчетание с късен биохимичен скрининг
  • 19-40 гестационна седмица за оценка развитието на органите и системите

Феталната ехокардиография представлява ехографска оценка на феталното сърце и се извършва експертно от детски кардиолог, спциализиран в диагностиката на сърдечните заболявания преди раждането. Оптималният брой изследвания са 2:
  • 17-23 гестационна седмица от бремеността
  • 24-40 гестационна седмица от бремеността
Copyright© WebTrade Ltd 2009