изтегли флаш плеър за да видиш ефектите

Get Adobe Flash player

КАКВО ВКЛЮЧВА ФЕТАЛНАТА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Двуразмерно ултразвуково изследване (2Д ЕхоКг) на сърцто преди раждането за откриване на вродени сърдечни малформации и заболявания на сърдечно-съдовата система.

Едноразмерно ултразвуково изследване (М Мод ЕхоКг) на сърцето преди раждането за оценка анатомията, размерите и функцията на феталното сърце и вида на сърдечните аритмии.

Доплер и цветен Доплер ултразвуково изследване (Доплер ЕхоКг) на сърцето преди раждането. Определя се сърдечната честота, скоростта и вида на кръвотока през сърдечните клапи, съдовете, естествените и патологичните отвори на феталното сърце. Доуточнява вида на вродената сърдечна аномалия и на откритото сърдечно-съдово заболяване.
Copyright© WebTrade Ltd 2009