изтегли флаш плеър за да видиш ефектите

Get Adobe Flash player

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАТЕ ЗА ПЛОДА

Ехографското изследване с фетална морфология, фетална ехокардиография и 3Д/4Д ехография преди раждането Ви дава висока степен на сигурност, че Вашето бъдещо дете ще се роди здраво!

Ехографско изследване Ви запознава с вашето дете преди раждането. Виждате как изглежда, неговите движения и поведение. Чувате биенето на неговото сърце!

При евентуално откриване на аномалии и индиректни белези за хромозомни и генни заболявания се обсъжда поведението по време на брменността, вида и срока на раждане и поведението след раждането!
Copyright© WebTrade Ltd 2009